DroCom bodemisolatie, vochtwering en ventilatie bij spouwmuurisolatie

DroCom bodemisolatie, vochtwering en ventilatie bij spouwmuurisolatie

In de meest optimale situatie zal het vocht dat zich vormt in de kruipruimte zijn weg naar buiten vinden via ventilatieroosters en een open spouw. Helaas is er maar in weinig woningen zo’n optimale situatie te vinden.
Er is vaak teveel vocht en/of te weinig ventilatie. Meer ventilatie biedt niet altijd de oplossing en verhoogt uw energierekening. Ook spouwmuurisolatie kan het evenwicht verstoren en juist zorgen voor meer vochtproblemen.
Het toepassen van DroCom bodemisolatie biedt hier de oplossing.

Richtlijnen ventilatie bij vloerisolatie

Volgens de uitvoeringsrichtlijnen (URL 28-102 ) voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie met minerale wol vlokken, moet er zorg worden gedragen voor een goed functionerende ventilatie van de kruipruimte. Maar er wordt niets beschreven over de eisen van relatieve luchtvochtigheid in de kruipruimte.
Alleen de NEN 3253 richtlijn, die geen verplichte voorwaarde is, geeft 400 mm2 per m2 vrije doorlaatopeningen bij houten vloeren aan.

Bij een (natte) kruipruimtebodem ligt de relatieve luchtvochtigheid nagenoeg altijd boven de 95%. Als gevolg kan bij houten vloeren het vochtgehalte van de vloerbalken 25 massa % of hoger worden. De kans op houtaantasting is dan vrij groot.

Extra ventilatie kan ook juist condensatie veroorzaken. Buitenlucht kan condenseren op funderingen, balken en aan de onderkant van de vloer. Ook als ventilatie wel vocht uit de kruipruimte afvoert is dit niet altijd voldoende. Zelfs als aan de richtlijnen voldaan is.

Wij hebben hier als vloerisolatie bedrijf vele praktijkvoorbeelden van gezien. Uiteraard is dit een ongewenste situatie en zijn wij, als hoofdaannemer/opdrachtgever, verantwoordelijk om dit te voorkomen. Wij bieden betere, wetenschappelijk bewezen, methoden aan waar mogelijk.

Praktijkvoorbeeld vochtprobleem door ventilatie

Hier ziet u een van de voorbeelden die wij in de praktijk zijn tegengekomen. Een bij ons onbekend bedrijf heeft Knauf Supafil als spouwmuurisolatie toegepast en extra ventilatie gaten geboord.
Juist rondom de ventilatie gaten is er meer condensvorming ontstaan. Met als gevolg, beginnend houtrot aan de vloerbalken.
Hier was DroCom bodemisolatie een betere oplossing geweest. De bewoner heeft alsnog DroCom bodemisolatie laten aanbrengen. Het vocht- en condensprobleem zijn opgelost, de houten balken zijn nu kurkdroog.

Houtrot door ventilatie

Vochtwering uit uw kruipruimte met bodemisolatie

Vocht in uw kruipruimte is een vervelend probleem. Gelukkig is er een vrij eenvoudige oplossing, die u in de toekomst ook nog geld bespaart.
Het vocht in uw kruipruimte komt uit de bodem. Wanneer u ervoor zorgt dat dit vocht niet meer kan condenseren tegen de onderzijde van uw vloer kunt u het vocht uit uw woning weren. Zelfs als er een laag water in uw kruipruimte staat zorgen DroCom bodemisolatie chips ervoor dat het vocht op de bodem blijft.
Uw woning zal droger en warmer aanvoelen. Een aangenaam woonklimaat en een flinke besparing op uw energierekening zijn het resultaat van goede bodemisolatie.

Toepassing DroCom bodemisolatie

Het toepassen van DroCom bodemisolatie heeft vele voordelen. Dit kunnen wij u vertellen, maar het is ook wetenschappelijk bewezen.
Het TNO heeft het in rapport 2005-BCS-R0031 wetenschappelijk aangetoond. Dit onderzoek wijst uit dat met DroCom al bij een laagdikte van 18 centimeter bodemisolatie de luchtvochtigheid in de kruipruimte voldoende wordt gereduceerd.

Het houtvochtgehalte van vloerbalken zal door de toepassing van DroCom kunnen dalen tot 14 massa %. Betonnen vloeren en funderingen worden droog.

Uiteraard zullen wij in de offertes rekening houden met de URL 28-102 richtlijnen. Maar veelal zal DroCom bodemisolatie als optie worden aangeboden in plaats van het bijboren van extra ventilatiekokers.

Heeft u een vochtprobleem in uw woning en wilt u weten of DroCom bodemisolatie voor u de oplossing kan bieden? Neem contact op, wij adviseren u graag.
Reactie plaatsen