Bodemisolatie met schelpen

Schelpen isolatie onder uw vloer

Schelpen zijn de inspiratiebron voor de moderne isolatie!

Bodemisolatie met schelpen

Schelpen Isolatie

Schelpen als isolatie materiaal worden al eeuwen toegepast. Diverse oude gebouwen zijn voorzien van een schelpen laag als isolatie. Schelpen voorkomen vochtproblemen en isoleren warmte. Let er wel op dat eventueel grondwater in uw kruipruimte niet boven de schelpenlaag stijgt, anders verliest het zijn werking.

Al heel lang wordt er op schelpen gevist. De stroming in de zee verzameld deze restanten van gestorven schelpdieren op bepaalde plaatsen op de zeebodem. De overheid heeft sinds 1977 de schelpen vangst aan banden gelegd. Er mogen niet meer schelpen worden gevist dan er op natuurlijke manier weer bij komen. 

De schelpen die nu nog voor isolatie worden gebruikt zijn afkomstig uit de Waddenzee of Noordzee en worden door gespecialiseerde schelpenvissers gewonnen. De schelpen worden van de zeebodem opgezogen, zorgvuldig gereinigd en gedroogd. Met een vrachtwagen worden de schelpen vervoerd waarna ze met een slang in de kruipruimte worden geblazen. 

Schelpen als isolatie onder uw vloer

Schelpen isolatie in een modern jasje!

Schelpen isolatie is de inspiratiebron voor de moderne isolatie. Met de schelp als voorbeeld zijn er diverse isolatieproducten ontwikkeld die schelpen isolatie ruimschoots overtreffen wat betreft vochtwering en warmte isolatie. Polystyreen is een vaak gebruikt materiaal, zoals bij de DroCom isolatiechips het geval is.


DroCom isolatiechips zijn de verbeterde versie van de vroegere schelpen isolatie. De isolerende en vochtremmende werking zijn superieur. Ze ontlasten het milieu, besparen u energie en u geniet van een prettig leefklimaat. Deze kwaliteiten zijn zelfs wetenschappelijk onderzocht en vastgesteld door TNO in een onafhankelijk onderzoek. 

Isolerende werking van schelpen

De isolatiewaarde van schelpen

Veel kruipruimten zijn erg vochtig. Een isolatiemateriaal met vochtwerende werking is hier ideaal. Schelpen isolatie sluit vocht op in de onderste 2-3 centimeter van de schelpenlaag. Hierdoor kan het vocht uit de bodem van uw kruipruimte niet langer de balken en leidingen in uw kruipruimte aantasten en uw woning binnendringen. 

Om ook een goede isolerende werking te hebben moet de isolatiewaarde goed zijn. Stilstaande lucht vormt een prima isolatie. Schelpen isolatie zorgt voor ongeveer 75% stilstaande, droge lucht. De lucht tussen de schelpenlaag en de vloer warmt op. Om een Rd-waarde van 3 te halen moet de schelpenlaag minimaal 37 centimeter zijn. Hierbij wordt uitgegaan van een droge bodem. Staat er water in uw kruipruimte dan zal de laag nog dikker moeten zijn om hetzelfde effect te bereiken. 

De isolatiechips van DroCom zorgen voor meer dan 99% stilstaande lucht. De isolatiewaarde van de isolatiechips is daarmee superieur, vergeleken met schelpen isolatie. Ook wanneer er water in uw kruipruimte staat. De DroCom isolatiechips blijven namelijk op het water drijven. 

Schelpen in de kruipruimte

Schelpen in een vochtige kruipruimte

Schelpen isolatie werkt het beste zolang de schelpenlaag droog blijft. Het is geen probleem als de schelpen in het water liggen. Zolang maar minimaal 25 á 30 centimeter van deze laagdikte boven het grondwater blijft, zal er nog een redelijke isolatiewaarde zijn.

Heeft u veel last van vocht in de kruipruimte of zelfs continue een hoog grondwaterpijl? Dan ligt met schelpen isolatie een groot deel van uw isolatiemateriaal werkeloos onder water.

DroCom isolatiechips blijven drijven op het grondwater en verliezen daardoor niet aan isolatiewaarde. Vergelijkt u schelpen isolatie en DroCom isolatiechips, in gelijke laagdikte, dan zult u zien dat de isolatiewaarde van DroCom vloerisolatie aanzienlijk hoger is.  

Schelpen isolatie in een modern jasje 

DroCom isolatiechips

  • Ook effectief bij een laag water in de kruipruimte
  • De kruipruimte blijft toegankelijk
  • Zeer licht van gewicht, geen kans op verzakking
  • Nog betere vochtwerende werking
  • Hogere warmte isolatie
  • Aanzienlijk hogere isolatiewaarde
  • Volledig recyclebaar 
  • Directe werking na aanbrengen
Modern alternatief voor schelpen isolatie

Toegankelijkheid van uw kruipruimte met schelpen isolatie

In uw kruipruimte bevinden zich allerlei belangrijke kabels, leidingen en (afvoer)buizen. Hier zult u soms bij moeten voor onderhoud of reparatie. Het is dus belangrijk dat ook na isolatie uw kruipruimte goed toegankelijk blijft.

Schelpen isolatie weegt ongeveer 700 kilogram per kubieke meter. De schelpen vormen een harde laag op de bodem van uw kruipruimte. Hier kunt u enkel overheen kruipen, indien u voldoende ruimte heeft. Er doorheen kruipen of verplaatsen is niet mogelijk. 

Pas op met schelpen isolatie onder uw woning wanneer er bekend is dat de bodem in uw woonplaats snel verzakt. Het enorme gewicht van de schelpenlaag kan hier voor problemen zorgen. 

Ter vergelijking; DroCom isolatiechips wegen 4,6 kilogram per kubieke meter. Dit losse materiaal zorgt voor volledige toegankelijkheid van uw kruipruimte. U kruipt er eenvoudig doorheen of verplaatst het waar nodig. Zo blijven al uw kabels, leidingen en buizen goed bereikbaar. 

Schelpen isolatie aanbrengen onder uw vloer

Het aanbrengen van schelpen isolatie

Schelpen isolatie aanbrengen is in een paar uur klaar. Uiteraard afhankelijk van de grootte van uw kruipruimte. Nadat de schelpen vanuit de vrachtwagen in uw kruipruimte zijn geblazen zullen ze nog wat vochtig zijn. Binnen enkele dagen zijn ze droog en is hun werking optimaal.


DroCom isolatiechips worden op dezelfde manier aangebracht als de schelpen isolatielaag. Doordat de isolatiechips zo licht en eenvoudig aan te brengen zijn is deze klus meestal binnen een uur klaar. De isolatiechips zijn al droog en zullen meteen resultaat geven

Isoleren van uw kruipruimte met schelpen

Levensduur van schelpen isolatie

Schelpen zijn een natuurproduct die zeker de levensduur van uw woning zullen overtreffen. Schelpen bestaan uit kalk en zullen zeer langzaam door de bodem worden afgebroken. Na de sloop van het huis kunnen de schelpen blijven liggen.

Schelpen onder uw woning zijn dan ook geen belasting voor het milieu. Wel moet de overheid scherp in de gaten houden dat er niet te veel schelpen worden opgevist. Dit kan het zee-ecosysteem aantasten. 

DroCom isolatiechips, de moderne versie van de schelpen isolatie, is eenvoudig te verwijderen én recyclebaar. DroCom isolatiechips zullen zeker de levensduur van uw woning overtreffen. 

Schelpen isolatie onder uw woning?

Schelpen isolatie werd zeer breed toegepast als isolatie en vochtwering. Maar ook als oeververdedigingswerken, drainagesystemen en natuurlijk als verhardingsmiddel voor fietspad of tuinpad.

Heeft u schelpen onder uw woning en wilt u weten of deze isolatielaag afdoende is? Of bent u benieuwd of  schelpen isolatie  voor uw woning effectief is?

Neem gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.