De rol van woningisolatie in de strijd tegen klimaatverandering
05 mei 2023 

De rol van woningisolatie in de strijd tegen klimaatverandering

Woningisolatie speelt een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is van groot belang om verdere opwarming van de aarde te voorkomen.  Zo beperken we de impact van klimaatverandering. Woningisolatie kan hieraan bijdragen door het verminderen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Woningen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de totale energieconsumptie in Nederland. Door woningisolatie kan de warmte beter worden vastgehouden, waardoor er minder energie nodig is om uw woning te verwarmen. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot van uw woning verminderd.

Dit is een relatief eenvoudige en effectieve manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Klimaatverandering afremmen

Woningisolatie draagt bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Door woningisolatie kan het energieverbruik zodanig worden verminderd dat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn om aan de energiebehoefte te voldoen. Dit is belangrijk, omdat de verbranding van fossiele brandstoffen een belangrijke oorzaak is van de uitstoot van broeikasgassen.

Fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas spelen een belangrijke rol in de oorzaak van klimaatverandering. Bij de verbranding van deze brandstoffen komt CO2 vrij, wat een van de belangrijkste broeikasgassen is die bijdragen aan het versterkte broeikaseffect. Dit leidt tot opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Woningisolatie en klimaatverandering

Menselijke activiteiten zoals het gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing en landbouwpraktijken hebben de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer verhoogd. Dit heeft geleid tot een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde. Dat heeft grote gevolgen voor het klimaat, de ecosystemen en de menselijke samenleving. Denk aan extreme weersomstandigheden zoals droogte, overstromingen en stormen. Dit kan leiden tot schade aan ecosystemen, landbouw, infrastructuur en huizen, en heeft gevolgen voor de voedselzekerheid en de gezondheid van mensen.

Om de opwarming van de aarde te beperken en verdere klimaatverandering te voorkomen, is het belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit kan worden bereikt door het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het overgaan op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Het is een cruciale stap om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en een duurzame toekomst voor de mensheid te waarborgen.

Duurzame oplossing tegen klimaatverandering

We zijn met zijn allen op zoek naar duurzame oplossingen tegen klimaatveranderingen. Nieuwbouwwoningen zijn daarom uitermate goed geïsoleerd en hebben niet langer een gasaansluiting. Het is natuurlijk niet te doen om alle bestaande woningen te vervangen door nieuwbouwwoningen. Dat is geen duurzame oplossing.

Hoe zorgen we er dan voor dat bestaande woningen duurzamer worden? Stap 1 is goede woningisolatie. Volgens Milieu Centraal kan een gemiddelde hoekwoning per jaar zo’n 1.350 m3 gas besparen als deze van geen isolatie naar goede isolatie gaat. Dat is een flink verschil. Niet alleen ziet u uw energierekening naar beneden gaan, uw woning wordt ook een stuk comfortabeler en u stoot aanzienlijk minder CO2 uit.

De overheid heeft een nieuwe standaard voor woningisolatie. Deze standaard is ontstaan uit het Klimaatakkoord. Voldoet uw woningisolatie aan deze standaard, dan is uw woning goed genoeg geïsoleerd om van het gas los te gaan. Deze standaard maakt uw woning toekomstbestendig. Zo zorgt u ervoor dat de investering in woningisolatie echt eenmalig is en u later niet extra hoeft te isoleren om van het gas los te gaan. U maakt uw woning klaar voor een toekomst waarin verwarmen zonder aardgas de norm wordt.

Besparen tegen klimaatverandering

Door uw woning goed te isoleren bespaart u energie en geld. Besparen is de meest duurzame oplossing. U belast het klimaat niet en u krijgt een comfortabeler huis met een aangename, constante temperatuur. Minder stoken is beter voor het klimaat. Dus voorzie uw woning van de beste spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie.

Bent u benieuwd hoe goed uw woningisolatie nu is? Onze isolatiespecialist kijkt graag met u mee en geeft advies op maat. Woningisolatie is bij ons altijd maatwerk. Alleen zo behalen we de maximale besparing voor u.

Ontdek hoe u uw steentje bij kunt dragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Reactie plaatsen