Hoe kan een kritisch RIVM-rapport over purschuim, zo goed als, verdwijnen?
30 mei 2018 

Hoe kan een kritisch RIVM-rapport over purschuim, zo goed als, verdwijnen?

Bron: Cobouw, originele artikel

Purschuim blijft een discussiepunt in de isolatiewereld. Ondertussen weet iedereen wel dat het eigenlijk niet goed is voor de gezondheid. Maar toch blijft purschuim gebruikt worden als isolatiemateriaal, voor vloerisolatie, dakisolatie en spouwmuurisolatie.

Het begint nu zelfs te lijken op het verzet tegen de tabaksindustrie, jaren geleden. Iedereen wist ondertussen dat roken slecht was, en is, voor de gezondheid. Maar de tabaksindustrie had zo’n grote vinger in de pap dat een verbod op roken er nooit doorheen is gekomen.

Gaan we deze weg ook doorlopen wat betreft purschuim isolatie? Is de isolatie-industrie net zo machtig?

Het kritische RIVM rapport over purschuimPurschuim isolatie

Al in 2014 is het RIVM ingeschakeld om onderzoek te doen naar purschuim als isolatiemateriaal. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu is er om advies te geven aan de overheid over volksgezondheid en een gezonde leefomgeving. De perfecte partij om hier onderzoek naar te doen, zou u zeggen.

Een aantal maanden later, na veel en intensief onderzoek, is het concept rapport van de RIVM klaar. Ruim een jaar daarna is het rapport veranderd in een discussiestuk. Alle belanghebbenden zijn kritisch, maar allemaal op een andere manier.

De tegenstanders van purschuim isolatie vinden het rapport niet ver genoeg gaan, ze wijzen op nog meer gevaren van het gebruik van purschuim als isolatie. Terwijl de isolatie-industrie, en dan met name de Nederlandse vereniging voor polyurethaan harschuim-fabrikanten, het een zwak rapport vinden dat weinig tot niets bewijst.

Worden kritische rapporten over pur isolatie achtergehouden?

In augustus 2016 is het rapport van de RIVM ‘klaar’. Het was de bedoeling in dit rapport de risico’s van gespoten purschuim objectief weer te geven. Een rapport te maken die eindelijk een einde zou maken aan de langlopende discussie over purschuim isolatie.

Volgens het RIVM is dit niet gelukt, zij waren “niet opgewassen tegen de industrie”.

Ondertussen zijn er 43 van de 53 bronnen uit het RIVM rapport verdwenen. Uiteindelijk is dit rapport vervangen door een medisch protocol waarmee onder andere de GGD mogelijke pur slachtoffers kunnen begeleiden. Tegenstanders van purschuim isolatie keuren het protocol af, niet vreemd aangezien de helft gefinancierd is door de isolatie-industrie.
Het lijkt er dus sterk op dat belangrijke rapporten over pur isolatie moedwillig worden achtergehouden voor het grote publiek.

Op de website van Cobouw staat hierover een zeer interessant artikel. Lees het volledige verhaal op de website van Cobouw: “Waarom een kritisch RIVM-rapport over purschuim nooit het licht zag.”

Ondanks de aandacht die purschuim krijgt helpen ook de wettelijke regels weinig, lees hier meer over in onze blog “Gespoten purschuim isolatie, eindelijk wettelijke regels”.

Purschuim als vloerisolatie bij houten vloeren

Purschuim wordt voor allerlei isolatiedoeleinden gebruikt. De isolatiebedrijven die veel met purschuim werken gebruiken dit isolatiemateriaal net zo gemakkelijk voor vloerisolatie bij houten vloeren. Iets wat u nooit moet doen!

Dit was ook een van de duidelijke kanttekeningen in het rapport van de RIVM; “nooit bij houten vloeren gebruiken”.
De kans op blootstelling aan de gevaarlijke stoffen in purschuim vloerisolatie is het grootst bij kieren in de vloeren naar de kruipruimten, zoals bij houten vloeren zeker het geval is.

PUR-vloerisolatie

Daarnaast vormt purschuim vloerisolatie een dampdichte laag. Uw vloer heeft al die tijd bloot gestaan aan het vocht uit de kruipruimte. Er bevindt zich dan ook vocht in uw vloer. Dit vocht wordt door de purschuim vloerisolatie opgesloten in het hout waardoor rotting plaats gaat vinden. U ziet dit niet, tot het te laat is.
Gek genoeg kijken maar heel weinig woningeigenaren naar de gezondheidsaspecten bij het aanbrengen van vloerisolatie of andere vormen van woningisolatie.

Wilt u meer weten over purschuim als vloerisolatie lees dan ons artikel “Vloerisolatie met purschuim”.
En onze pagina over purschuim vloerisolatie.

Alternatieven voor purschuim isolatie

Het gebruik van purschuim als vloerisolatie, dakisolatie of spouwmuurisolatie is absoluut niet nodig. Er zijn voldoende alternatieven die minimaal net zo goed, of beter werken. Het is dus niet nodig uw gezondheid op het spel te zetten door bijvoorbeeld purschuim als vloerisolatie aan te laten brengen.

Perfecte alternatieven voor purschuim vloerisolatie zijn:

Perfecte alternatieven voor purschuim spouwmuurisolatie zijn:

Perfecte alternatieven voor purschuim dakisolatie zijn:

Eerlijk en gezond advies over vloerisolatie, dakisolatie of spouwmuurisolatie?

Gezien de grote hoeveelheid gezonde alternatieven voor purschuim isolatie bieden wij u graag de keus. Isolatie is bij ons altijd maatwerk. Daarom geven wij eerlijk advies over welke isolatie bij uw woning het beste resultaat geeft, en het hoogste rendement zal opleveren.

Wilt u hier meer over weten? Onze isolatiespecialist komt graag bij u kijken, en voorziet u van eerlijk en passend advies. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Reactie plaatsen