Is isolatie brandbaar? Zo houdt u het veilig
17 maart 2023 

Is isolatie brandbaar? Zo houdt u het veilig

Als u isolatie toepast in uw huis of bedrijfspand, heeft u een ruime keuze aan materialen. Deze materialen verschillen niet alleen in prijs en kwaliteit, maar ook in brandbaarheid. Het is daarom belangrijk om te weten welke isolatiematerialen u veilig kunt gebruiken en op welke plekken.

Om schade te voorkomen is aandacht voor preventie belangrijk. Kijk bij aanschaf naar de vermelde brandklasse op de verpakking. Isolatiematerialen zijn voorzien van Europese brandklassen A1 tot en met F. Hiermee wordt de mate van brandbaarheid aangegeven. Een onbrandbaar product hoort thuis in de hoogste klasse: A1.

Er zijn ook materialen die geen bijdrage leveren aan brand en worden gebruikt voor de vloer.

Dit wordt aangegeven met A1FL, waarbij FL staat voor vloer. Voorbeelden van bouwmaterialen met deze vermelding zijn beton, minerale wol, cement, kalk, keramiek en geëxpandeerde klei.

brandbaar isolatiemateriaal

Kies voor onbrandbare isolatie

Elk isolatiemateriaal dat op de Europese markt wordt gebracht, wordt uitgebreid getest op onder andere brandbaarheid. Aan de hand van deze testresultaten wordt het materiaal ingedeeld in een bepaalde brandklasse, variërend van A1 tot F. De Europese brandklassering zegt iets over de mate waarin het materiaal wel of niet brandbaar is en of het bijdraagt aan verdere uitbreiding van de brand.

Bij het testen van het isolatiemateriaal wordt niet alleen gekeken naar de brandbaarheid zelf, maar ook naar de rookontwikkeling en druppelvorming die het materiaal kan veroorzaken. Deze eigenschappen worden meegenomen in de classificatie en worden aangeduid met de letters s (voor rookontwikkeling) en d (voor druppelvorming).

Lage waardes voor s en d betekenen een hoge brandklassering. In brandklasse A1 en A2 vindt u dus s en d waardes van 0 en 1. Een materiaal dat ingedeeld is in brandklasse A1 heeft altijd de toevoeging s0,d0 en veroorzaakt tijdens een brand vrijwel geen vlam, rookontwikkeling of druppelvorming.

Indeling van de brandklassen:

Brandklasse

Brandbaarheid

Draagt bij aan brand?

A1

Onbrandbaar

Niet

A2

Vrijwel onbrandbaar

Nauwelijks

B

Zeer moeilijk brandbaar

Zeer beperkt

C

Brandbaar

Goede bijdrage

D

Goed brandbaar

Hoge bijdrage

E

Zeer brandbaar

Zeer hoge bijdrage

F

Extreem brandbaar

Extreme bijdrage

Rookontwikkeling wordt aangegeven met de s-waarde. Deze loopt van 0 tot en met 3.

s0 = geen rookontwikkeling.

s1 = nauwelijks rookontwikkeling, niet giftig, doorzichtig.

s2 = gemiddelde rookontwikkeling, niet doorzichtig.

s3 = grote rookontwikkeling, dikke rook, niet doorzichtig.

Druppelvorming kan ook voor gevaar zorgen bij brand. Druppelvorming van het isolatiemateriaal wordt aangegeven met de d-waarde. Om deze waarde te bepalen, wordt een materiaal 10 minuten getest.

d0 = geen druppelvorming in 10 minuten.

d1 = delen branden korter dan 10 seconden en/of in de eerste 10 minuten vormen zich meer dan 10 seconden lang druppels.

d2 = delen branden langer dan 10 seconden en/of druppelvorming is onbeperkt.

Hoe brandveilig is uw isolatiemateriaal?

Het is belangrijk om de brandklasse van het isolatiemateriaal te kennen voordat u het gebruikt. Zo kunt u maatregelen nemen om eventuele schade te voorkomen. Hierbij geldt echter wel dat het opvolgen van de preventiemaatregelen geen 100% garantie biedt tegen schade, maar alleen bedoeld is als hulpmiddel. Wees dus altijd voorzichtig en zorg dat u goed geïnformeerd bent over de brandbaarheid van het gebruikte isolatiemateriaal.

Het kiezen van de juiste isolatiematerialen is belangrijk om een maximale besparing te bereiken, maar u wilt het natuurlijk ook veilig houden. Kies daarom zeker voor uw dakisolatie en spouwmuurisolatie materialen die niet of nauwelijks brandbaar zijn. Maar ook onder uw vloer kan brand ontstaan. Let dus goed op welke isolatiematerialen gebruikt worden om uw vloer te isoleren. U wilt extreme rookontwikkeling onder uw vloer natuurlijk voorkomen tijdens brand.

Laten we kijken naar de brandbaarheid van de meest gebruikte isolatiematerialen:

Hoe brandbaar is glaswol isolatie?

Glaswol is erg brandveilig en valt in de brandklasse A1, s0, d0.

Een brand kan zich minder snel verspreiden als er glaswol in de constructie aanwezig is. Daardoor kan glaswol zelfs als brandwereld worden bestempeld.

Dit is een van de redenen dat wij gesiliconiseerde inblaaswol gebruiken bij het isoleren van muren en daken.

isolatie brandbaar

Hoe brandbaar is steenwol isolatie?

Steenwol scoort net als glaswol de hoogst haalbare brandklasse: A1, s0, d0.

Dit isolatiemateriaal wordt als onbrandbaar gezien en draagt niet bij aan de brand.

Brandbaarheid van PIR isolatie

PIR isolatie is zeer moeilijk brandbaar en draagt beperkt bij aan de brand. Daardoor valt dit isolatiemateriaal in brandklasse B, s2, d0. Let wel op welk merk PIR isolatie u gebruikt. Niet alle merken krijgen dezelfde brandklasse. Sommige kunnen in een lagere klasse worden ingedeeld.

PIR isolatieplaten kunnen niet smelten door de chemische reactie die tijdens het productieproces ontstaat. De plaat zal geen vlam vatten, maar verkolen. Hierdoor zijn PIR isolatieplaten in hoge mate brandwerend. Er zal een beperkte rookvorming aanwezig zijn, maar druppelvorming vindt niet plaats.

Meest brandbare isolatiematerialen

EPS, PUR en XPS behoren tot de meest brandbare isolatiematerialen. Deze materialen vallen over het algemeen in brandklasse E en worden bestempeld als zeer brandbaar.

Brandveilig uw woning isoleren?

Bent u op zoek naar een veilig en effectief isolatiemateriaal? Vraag onze isolatiespecialist gerust om advies. Bij ons is woningisolatie maatwerk. Samen gaan we op zoek naar de beste isolatieoplossing voor uw woning.

Stel hier vrijblijvend uw isolatievraag

Reactie plaatsen