Voldoet uw woning aan de isolatiestandaard?
08 februari 2022 

Voldoet uw woning aan de isolatiestandaard?

Voldoet uw woning al aan de nieuwe isolatiestandaard? Vanaf 1 augustus 2021 wordt op alle nieuwe energielabels vermeld of de betreffende woning voldoet aan de standaard voor woningisolatie. Voldoet de woning aan de standaard, dan is deze woning klaar voor de toekomst. Dat wil zeggen dat de woning zonder aardgas verwarmd kan worden. Er kan zonder problemen worden overgestapt op verwarming met een warmtepomp of een warmtenet.

Dit is alleen mogelijk als er voldoende woningisolatie is aangebracht. Bent u van plan om uw woning te gaan isoleren, dan is het slim om hier rekening mee te houden. Het is de bedoeling dat alle woningen in Nederland van het gas af gaan. Als u gaat investeren in woningisolatie, kunt u het beter in één keer goed doen.

Ook voor potentiële kopers is het goed te weten hoe het met de woningisolatie gesteld is. Zijn er meer isolatiemaatregelen nodig om de woning te verwarmen zonder aardgas, dan kan hier bij de aankoop en financiering rekening mee gehouden worden. Voor het verduurzamen van een woning kan een hogere hypotheek aangevraagd worden, zodat deze werkzaamheden uit de hypotheek gefinancierd kunnen worden.   

Wat is de standaard voor woningisolatie?

In augustus 2021 is de standaard voor woningisolatie gepresenteerd. Deze standaard moet woningeigenaren handvatten geven, zodat ze meer inzicht krijgen in de mate waarin hun huis geschikt is voor verwarmen zonder aardgas. Hiermee kunnen woningeigenaren zich beter voorbereiden op de toekomst en worden dubbele uitgaven voor isolatie voorkomen.

Door vanaf augustus 2021 deze standaard ook op het energielabel te vermelden, wil de overheid de consument op weg helpen met het verduurzamen van de woning. Een woning die voldoet aan de standaard heeft goed geïsoleerde buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Het warmteverlies is zo klein dat er zonder verdere aanpassingen kan worden overgestapt naar een duurzame warmtevoorziening. Er wordt ook gekeken naar kierdichting en ventilatie. In de meeste gevallen zijn er zelfs geen aanpassingen meer nodig aan het verwarmingssysteem.

standaard voor woningisolatie

Kan elke woning aan de standaard voldoen?

In de standaard voor woningisolatie wordt rekening gehouden met het bouwjaar van de woning. Woningen van voor 1945 hebben nu eenmaal andere bouwkundige kenmerken dan nieuwere woningen. Oudere woningen zijn bijvoorbeeld gebouwd zonder spouwmuur. Daarom worden er in de standaard minder hoge eisen gesteld aan woningen die voor 1945 gebouwd zijn.

Oudere woningen hebben bij de bouw geen of zeer weinig isolatie meegekregen. Het is lastiger om deze woningen net zo goed te isoleren als nieuwbouwwoningen. Toch wil dit niet zeggen dat oudere woningen geen gebruik kunnen maken van duurzame warmtebronnen. Een woning die gebouwd is voor 1945, die aan de standaard voor woningisolatie voldoet, kan worden aangesloten op een duurzame warmtebron met een minimale aanvoertemperatuur van 70 graden.

Woningen die gebouwd zijn na 1945 hebben meer isolatie mogelijkheden. Daarom worden hogere eisen gesteld in de standaard voor woningisolatie. Het is de bedoeling dat deze woningen zo goed geïsoleerd worden dat ze aangesloten kunnen worden op een duurzame warmtebron met een lage temperatuur van bijvoorbeeld 50 graden.

Is de standaard voor woningisolatie haalbaar in uw woning?

Wanneer u uw woning wilt gaan isoleren, zult u waarschijnlijk niet de hele woning in één keer laten aanpakken. Misschien heeft de vorige eigenaar al extra isolatie aangebracht, maar is dit goed genoeg om aan de standaard te voldoen? Om u hierbij te helpen zijn in de standaard voor woningisolatie streefwaarden per afzonderlijk bouwdeel opgenomen.

Zolang u ervoor zorgt dat elk afzonderlijk bouwdeel, zoals uw dak, muren, vloer en ramen, voldoet aan de standaard, weet u dat deze delen in de toekomst niet nog een keer geïsoleerd moeten worden om toekomstbestendig te zijn. Is elk bouwdeel van uw woning geïsoleerd tot de streefwaarde? Dan voldoet uw woning ruimschoots aan de standaard voor woningisolatie. 

Bent u benieuwd of uw woning voldoet aan de standaard voor woningisolatie? Of wat er nodig is om deze standaard te halen? De isolatiespecialist van Helmwijk komt graag uw woning bekijken en voorziet u van passend en persoonlijk advies.

Vul alvast vrijblijvend het offerteformulier in. 

Reactie plaatsen